Informace o nás

Místní organizace ČSSD v Hulíně, byla založena v roce 2000. Zakládajícími členy byli Josef Navrátil, Ing.Zdeněk Ondruch,  Libor Simerský, Marie Navrátilová, Monika Pátíková. MO postavila první kandidátku do komunálních voleb v roce 2002. Členem zastupitelstva byl zvolen Ing. Zdeněk Ondruch. O čtyři roky později byli zvoleni dva zástupci ČSSD pan Zdeněk Ondruch a pan Josef Navrátil. Před volbami 2010 se MO rozhodla omladit kandidátku a do voleb ji vedli Radek Navrátil s Liborem Simerským. Ti byli zvoleni do zastupitelstva. Radek Navrátil je v současné době členem Rady Města a Finančního Výboru a Libor Simerský je členem komise pro Životní prostředí a Cestovní ruch.

Zástupci ČSSD v zastupitelstvu Hulína se snaží dlouhodobě prosazovat rozumné nakládání s rozpočtem města, rozvoj sportu, kultury a kvality života jeho obyvatel.

Členové MO ČSSD Hulín dlouhodobě investují svůj čas i peníze a s podporou ČSSD pořádají pravidelně akce především pro děti.

V uplynulém roce se MO ČSSD Hulín podařilo výrazně omladit svou členskou základnu. Během jednoho roku se zdvojnásobil počet členů a průměrný věk nově příchozích je 23 let. Podařilo se nám vysvětlit mladým lidem, že pokud chtějí zodpovědně přistupovat k utváření svého životního prostoru, je jednou z jejich zodpovědností i snaha podílet se na rozvoji města. Tito mladí lidé pochopili, že u piva nebo u kávy se problémy nevyřeší a rozhodli se aktivně se podílet na vlastní budoucnosti.