Bohuslav Sobotka: Jediné poctivé řešen současné vládní krize jsou nové volby

Bohuslav Sobotka: Jediné poctivé řešen současné vládní krize jsou nové volby

03.08.2011

ROZHOVOR PŘEDSEDY ČSSD PRO DENÍK PRÁVO


Redakce (R): Pane předsedo ČSSD, před prázdninami jste často hovořili o požadavku na vypsání předčasných voleb. V poslední době ale toto stanovisko příliš nezaznívá. Znamená to, že jste od něj ustoupili?
B. Sobotka (BS): My jsme navrhovali nové volby jako jediné řešení z politické krize v situaci, kdy nebylo jisté, zda je tato vládní koalice schopna dále pokračovat, či nikoliv. V okamžiku, kdy se prohloubí vládní krize do té míry, že by například vláda přišla o většinu v Poslanecké sněmovně nebo by se její politický základ zúžil pouze na dvě politické strany, s tím, že by se například Věci veřejné rozhodly vládu nadále tolerovat jako nevládní strana, pak bychom znovu s požadavkem na nové volby přišli. Protože podle našeho názoru je to jediné poctivé řešení vůči voličům a je to jediná možnost, jak dosáhnout skutečné změny vládní politiky v České republice.
R: V kuloárech se spekuluje, že by se z klubu ČSSD mohla vydělit skupina poslanců kolem expředsedy soc. dem. Paroubka, která by svou podporou vládě nahradila Věci veřejné. Máte takové indicie?
BS: Myslím si, že navzdory všem spekulacím, vlastně jediná politická strana, která se začala drolit v Poslanecké sněmovně, jsou právě VV. Ostatní poslanecké kluby, včetně klubu ČSSD, zůstaly pohromadě. A tak, jak znám naše poslance, můžeme mít různé názory na různé aspekty veřejné politiky, ale shodneme se na odporu vůči současné vládě a shodneme se v naprostém nesouhlasu s tím, co tato vláda realizuje v oblasti daní, zdravotnictví nebo důchodů. Nedokážu si představit, že by se kterýkoliv poslanec soc. dem. profiloval na tom, že bude současnou vládu podporovat, zejména v situaci, kdy absolutní většina občanů této země premiéru Nečasovi a jeho koalici nevěří.
R: Pokud by současný kabinet skončil, jasně jste deklarovali, že se nechcete do případných předčasných voleb podílet na přímém vládnutí. Nebyla by v takové situaci řešením úřednická vláda?
BS: Pokud se podívám na pravděpodobnost předčasných voleb, tak z pohledu soc. dem. říkám, bohužel, že není příliš vysoká v okamžiku, kdy se všechny tři vládní strany nových voleb velmi bojí. Protože si uvědomují, že jejich politika nemá širší sociální podporu, jejich reformy jsou zaměřeny jenom na deset procent nejbohatších. To jim nedává příliš velkou šanci na to, aby v nových volbách, pokud budou v krátkém termínu, uspěly. Je to v tuto chvíli spíše hypotetická otázka, než tedy dojde k nějakému případnému rozkolu ve vládní koalici. V takové situaci platí, že my bychom uvítali co nejkratší období mezi pádem vlády a novými volbami. Pokud jde o konstelaci této vlády, tak by musela být dohodnuta v rámci dohody o termínu nových voleb. Ale podle mého názoru by to nemělo být nic, co by trvalo příliš dlouhou dobu. V zásadě by to měla být vláda spíše úřednického charakteru. Ale znovu opakuji, nikoliv vláda, která bude mít nějaký dlouhodobý, plnohodnotný mandát. Není možné, aby se politici zbavovali odpovědnosti za demokratická rozhodnutí a přenášeli ji na skupiny úředníků.
R: Podívejme se více do budoucnosti, na možné povolební koalice. Dokážete si představit spolupráci s některou ze stran současné koalice?
BS: Myslím si, že soc. dem. má ve spojitosti s příští vládou jednu základní povinnost. My v té příští vládě musíme důsledně obhájit zájmy středních vrstev a nízkopříjmových skupin. Na základě tohoto cíle si musíme zvolit své partnery. Voliči rozhodnou o tom, do jaké míry důsledně to soc. dem. bude moci udělat. Domnívám se, že pro to, abychom napravili chyby současných nespravedlivých reforem, chyby současné rozpočtové, daňové a hospodářské politiky, tak musíme mít široký manévrovací prostor. Nechci ten prostor zužovat tím, že bych vylučoval kohokoliv z přímé vládní spolupráce, kromě KSČM, protože tam je jasné usnesení ČSSD, které nebylo a není zpochybněno. Pokud jde o spolupráci se stranami současné vládní koalice, dokážu si to představit velmi těžko. Protože reformy, které vládní strany prosazují, jsou v rozporu s viděním světa, jaké má ČSSD. A jsou v rozporu se zájmy středních a nízkopříjmových skupin. Tato vláda jde prostě důsledně proti středním vrstvám. Těžko si dokážu představit, že v koalici s ODS nebo s TOP 09 napravujeme chyby současných reforem, zavádíme progresivní daň a rušíme zdravotnické poplatky. Ale třeba nás budoucnost překvapí. V každém případě je důležité, aby nejsilnější podporu získal v příštích volbách program ČSSD, který je postaven na sociálně soudržné společnosti a na nápravě chyb, kterých se dopouští současná koalice.


(Právo 3. 8. 2011)
www.cssd.cz

nové volby.pdf (37,7 kB)