Josef Navrátil

Josef Navrátil

1. místopředseda MO

63 let/ důchodce

Jsem zakládajícím členem MO ČSSD Hulín a byl jsem jejím předsedou 13 let. Mojí prioritou je spokojený život občanů v Hulíně. Věnuji se převážně problematice bydlení, ať už v rámci Sdružení Ochrany Nájemníků nebo jako místopředseda Okresního výkoného výboru ČSSD Kroměříž. Jsem v důchodu a svůj čas hodlám věnovat práci pro město Hulín. Mojí zálibou je malá farma v Hošticích u Litenčic.